Hawaii

IMG_2396.JPG
IMG_2409.JPG
IMG_2853.JPG
IMG_2429.JPG
IMG_0678.JPG
Oahu, Hawaii  in January 2016   Big Island, Hawaii  in August 2016  All photos by Eleanor Cummins

Oahu, Hawaii in January 2016

Big Island, Hawaii in August 2016

All photos by Eleanor Cummins

IMG_0691.JPG